ที่ปรึกษาเลขาธิการ กพฐ. ประจำเขตตรวจราชการที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตาม โรงเรียนในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 1 และเขต 2

ดร.สุวิทย์ มูลคำ ที่ปรึกษาเลขาธิการ กพฐ. ประจำเขตตรวจราชการที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตาม โรงเรียนในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 1 และเขต 2

ดร.สุวิทย์ มูลคำ ที่ปรึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 2 ตรวจเยี่ยม ติดตาม โรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย โดยมีนายพิบูลย์ แก้วไทรนันท์ ผอ.สถานศึกษาและคณะครูให้การต้อนรับ เพื่อตรวจเยี่ยม ติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานศึกษาเขตตรวจราชการที่ 2 ตามด้วยโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์) นายเอศรา แสนกันคำ ผอ.สถานศึกษาและคณะครูให้การต้อนรับ ต่อจากไปเดินทางไปโรงเรียนไทยรัฐ 4 (สพป.นครปฐม เขต 2) โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โดยมี ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้ นางสาวยุพา ทรัพย์อุไรรัตน์ ศึกษานิเทศก์ นางเบญญพัฒน์ สุอมรา นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครปฐม เขต 1 ร่วมเดินทางติดตามสถานศึกษาทั้ง 2 เขต พื้นที่       ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม