สพม.28 ประชุมความร่วมมือการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนระหว่างโรงเรียนในสังกัด กับมหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ – ยโสธร) เป็นประธานการประชุมความร่วมมือการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนระหว่างโรงเรียนในสังกัด สพม.๒๘ กับมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องประชุมชาญประดิษฐ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๘