สพป.พิษณุโลก เขต 3 ยินดีต้อนรับบุคลากรคนใหม่

นางสาวศรีศุภัทร์  ศักดิ์ศรีธำรง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล รักษาราชการแทนผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับ นางสาวขจีพันธ์ เสือขำ เจ้าพนักงานงานจัดเก็บรายได้ สำนักการคลัง เทศบาลนครพิษณุโลก ย้ายมาดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.พล.3 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2562