สพป.หนองคาย เขต 1 เยี่ยมชมการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 12 ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562  เวลา 10.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้นายมติชน  มูลสูตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เยี่ยมชมพร้อมให้กำลังใจคณะกรรมการและตัวแทนนักเรียนในการจัดงานแข่งขัน การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 12   ครั้งที่  69  ประจำปีการศึกษา 2562  ณ โรงเรียนอาโอยาม่า 2 อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย  เพื่อเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ของ กระทรวงศึกษาธิการ ที่จัดงานนี้ขึ้นสืบเนื่องกันมา และเพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนระดับกลุ่มเครือข่าย เพื่อเข้าร่วมแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  โดยในส่วนของเครือข่ายสถานศึกษาที่ 12  มีโรงเรียนเข้าร่วมจำนวน 9 โรงเรียน