สพป.พังงา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ตาก เขต ๑

     วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายอรรถสิทธิ์  รัตนแคล้ว  ผอ.สพป.พังงา และนายชัยยงค์  ตุลารักษ์ รอง ผอ.สพป.พังงา พร้อมด้วย บุคลากร สพป.พังงา ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ตาก เขต ๑ ที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา การขับเคลื่อนสำนักงานเขตพื้นที่สุจริต ณ ห้องประชุมเทพทาโร สพป.พังงา