รองเลขาธิการ กพฐ. ติดตาม รมช.ศธ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนด้านกีฬา รร.ปทุมคงคา

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 นายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) ร่วมติดตามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ และคณะทำงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนด้านกีฬาของโรงเรียนปทุมคงคา กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัด สพฐ. เพื่อตรวจดูความเรียบร้อย และติดตามการทำงานในโครงการต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศธ. พร้อมคณะ ได้เดินทางไปที่โรงเรียนปทุมคงคา เขตคลองเตย กรุงเทพฯ เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการต่างๆ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยตรวจเยี่ยมกิจการลูกเสือ การผลิตและการสนับสนุนเรื่องกีฬา การพัฒนานักกีฬาฟุตบอลและฟุตซอล รวมถึงความร่วมมือกับกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งทางโรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนในด้านกีฬามาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในการนำการกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา และนโยบายการกีฬาแห่งชาติของรัฐบาล ที่ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาในสถานศึกษา เชื่อมโยงกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยนำวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยพัฒนานักกีฬา สร้างนักกีฬาให้มีศักยภาพไปแข่งขันในระดับโลก ซึ่งล่าสุด นักเรียนของโรงเรียนปทุมคงคา ได้รับคัดเลือกจากสโมสร Southern Beach FC และสโมสร Thai Spirit FC ให้เข้าค่ายเก็บตัวเพื่อฝึกซ้อมและเดินทางไปร่วมแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโลก GOTHIA CUP 2019 ที่เมืองโกเธนเบิร์ก ประเทศสวีเดน แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในการส่งเสริมด้านกีฬาของโรงเรียนเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มีการประสานงานความร่วมมือในระดับผู้บริหารสถาบันการพลศึกษากับผู้บริหารของสถาบันการศึกษา ทั้งในเรื่องหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน บุคลากร การบูรณาการงบประมาณและตัวชี้วัดร่วมกัน ตัวอย่างเช่น โครงการห้องเรียนกีฬา ที่ได้มีการคัดเลือกนักเรียนที่มีรูปร่างและส่วนสูงตามมาตรฐาน จากนั้นพัฒนานักเรียนด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อให้มีศักยภาพทางกายและมีทักษะด้านกีฬาที่ดี พร้อมแข่งขันในระดับประเทศและระดับนานาชาติ รวมทั้งการเปิดใช้พื้นที่หรือโรงยิมเนเซียมในสถานศึกษาเพื่อให้นักกีฬาใช้เป็นสถานที่ฝึกซ้อมอย่างทั่วถึง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้การดำเนินงานมีความสอดคล้องเชื่อมโยงและนำไปสู่ความสำเร็จด้านการกีฬาในที่สุด

อนึ่ง โรงเรียนปทุมคงคาเป็นโรงเรียนชายล้วนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 สพฐ. ปัจจุบันมีนักเรียน 1,525 คน แบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 828 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 697 คน และมีบุคลากร 124 คน จัดว่าเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ของประเทศ

ข่าว อัจฉรา / ภาพ ชุติมา ปชส.สพฐ.