ผอ.สพม.3 ตรวจเยี่ยม รร.จอมสุรางค์อุปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ การจัดการเรียนการสอนหมวดสาระวิชาภาษาต่างประเทศ การดำเนินการโครงการโรงเรียนสีขาว ตลอดจนเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่าง ๆ อาทิ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา และห้องสมุดโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนายสุชีพ บุญวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ คณะครู และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับตลอดจนนำเยี่ยมชมอาคารเรียน