สพม.3 ร่วมออกโรงทานและเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติทรงเครื่องประยุกต์

วันที่ 4 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มอบหมายให้นางเพลินทิพย์ หินเทา ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ สพม.3 ร่วมกันเปิดโรงทานขนมไทย ผลไม้ตามฤดูกาล และน้ำดื่ม ตลอดจนเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์และพร้อมกันนำถวายแด่ พระครูสังฆรักษ์ประสิทธิ์ สิทธิโก หรือหลวงพ่อประสิทธิ์” เจ้าอาวาสวัดเพลง (โบสถ์สีชมพู) ในงานเทศน์มหาชาติทรงเครื่องประยุกต์ โดยมีบุคลากร สพม.3 ร่วมอนุโมทนา การเทศน์มหาชาติ จัดเป็นโบราณประเพณีอย่างหนึ่ง ซึ่งบรรพบุรุษไทยยึดถือสืบ ทอดและปฏิบัติสืบต่อกันมา ปัจจุบันวัดต่างๆ จัดให้มีการเทศน์มหาชาติขึ้น ในเทศกาลช่วงเข้าพรรษา 3 เดือน การเทศน์มหาชาตินี้ เป็นการร่ายยาว หรือการเล่าเรื่องมหาเวสสันดรชาดก ว่าด้วยพระบุพจริยาของพระพุทธองค์ในอดีตชาติ เมื่อเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรบรมโพธิสัตว์ ทรงบำเพ็ญพระบารมีเป็นพระชาติสุดท้าย ก่อนจะตรัสรู้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ  ภาพ/ข่าว กมลลักษณ์  ลอยพูน  ปชส.สพม.3