ผู้แทนสพฐ.ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการห้องเรียนกีฬาสพม.20

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 นายวีระเดช เชื้อนาม เลขานุการโครงการห้องเรียนกีฬา เดินทางมาติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนราชินูทิศ 2 และโรงเรียนอุดรพัฒนาการ ซึ่งเป็นโรงเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา โดยมีนายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 นายภูริพัฒน์ ชาวเวียง รองผอ.สพม.20 นางพรพิมล ชินภักดี ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นายปรมาณู มุกดาม่วง ผอ.โรงเรียนราชินูทิศ 2 นางธิดาวรรณ นาคเสน ผอ.โรงเรียนอุดรพัฒนาการ พร้อมด้วยคณะครูร่วมต้อนรับ