สพม.35 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนประชาราชวิทยา

นายประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียนประชาราชวิทยา โดยมีนายสุวัฒน์ ท้าวเขื่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ  เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562  เพื่อมอบนโยบาย และดูแล ให้ความช่วยเหลือ ตลอดถึงรับฟังความคิดเห็นจากคณะครูผู้บริหาร

การลงพื้นที่ครั้งนี้ ได้รับฟังบริบทการบริหารจัดการเรียนการสอน ระบบดูแลนักเรียนในส่วนของการติดตามดูแลนักเรียนหลังจากเรียนจบการศึกษาภาคบังคับ , เน้นย้ำในเรื่องของมาตรการความปลอดภัยในสถานที่ราชการเรื่องการอยู่เวรยามโดยเฉพาะเวรกลางคืนขอให้กำชับคณะครูผู้ชายให้ปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด   สำหรับกิจกรรมการเรียนการสอนให้คณะครูจัดกิจกรรมส่งเสริมในเรื่องของจิตอาสา เพื่อให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ  อีกทั้ง  ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการออมเพิ่มขึ้น ผ่านธนาคารในโรงเรียน

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน

ณรงค์ สีตาบุตร

พนักงานขับรถ/ภาพ