สพป.สิงห์บุรี ร่วมพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1

วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น.ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการจัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ณ วัดสิงห์สุทธาวาส อ.ค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกแห่ง จัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 พร้อมกันทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะทางวิชาการให้กับลูกเสือสำรอง ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและส่งเสริมลูกเสือสำรองให้รักและศรัทธาในกระบวนการลูกเสือ ผู้เข้าร่วมการชุมนุมทั้งสิ้น จำนวน 850 คน ประกอบด้วย ลูกเสือสำรอง จำนวน 600 คน ผู้กำกับจำนวน 100 คน และคณะกรรมการจำนวน 150 คน โดยมีนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธาน