สุพรรณบุรี เขต 3 รับชม รายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.

22 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 09.00 น. ดร.ไพศาล ปันแดน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 มอบหมายให้นายณรงค์ พึ่งงาม นายอำนวย ดีประสิทธิ์รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 นำคณะข้าราชการ รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน ครั้งที่ 32/2561 ซึ่งในวันนี้ได้มีคณะตำรวจจากทั้ง 4 อำเภอ เข้าร่วมประชุมด้วย พอสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

1. สรุปประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา จากรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน นายกรัฐมนตรี วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561

2. เลขาธิการ กพฐ.พบเพื่อนครู (โดย นายบุญรักษณ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.

1. การลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนอนุบาลชุมพร จังหวัดชุมพร นำเสนอโครงการที่เป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และของรัฐบาล ต่อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พบว่ามีความสำเร็จเหนือคาด หลายเรื่อง
– เรื่องแรกคือ เรื่อง Boot Camp เป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับคุณครูที่จัดอบรมให้แบบเข้มข้น 3 สัปดาห์ จากนั้นคุณครูได้นำเทคนิควิธีการในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษกลับไปสู่โรงเรียน ซึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย และท่านรัฐมนตรี ได้รับประทานอาหารกลางวันกับนักเรียน นักเรียนสามารถพูดคุยภาษาอังกฤษได้เป็นเรื่องปกติ สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้เก่งมาก และสิ่งที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่ง คือนักเรียนได้รับรู้ว่าโลกปัจจุบัน โลกอนาคต มีอาชีพอะไร เขามีความจำเป็นจะต้องเรียนอะไร สามารถบอกตัวเองได้ตั้งแต่ ป.6 ถ้าอย่างช้า ม.3 ถ้าเขาไม่สามารถบอกตัวตนได้ ถือว่าเรายังจัดการเรียนการสอนไม่ประสบความสำเร็จ

-เรื่องอินเทอร์เน็ตโรงเรียน เราสามารถดำเนินการได้ครบ 100 % จะมีเพียงไม่กี่โรงเรียน ที่มีแต่ไม่ใช่อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพราะเป็นสถานที่ที่อับจริงๆ แต่ยังสามารถใช้งานสื่อสารการทำงานได้เป็นปกติ ถือว่านโยบายประสบความสำเร็จ เรื่องงบประมาณ ในปีนี้ สพฐ.โอนงบประมาณ 2 งวดแล้ว ตามที่ขอทุกประการ ในปีถัดไปยืนยันว่างบประมาณสำหรับเรื่องอินเทอร์เน็ตมีสนับสนุน สิ่งที่รัฐมนตรีฝากไว้คือ ที่โรงเรียนมีบ้านพักครู ครูต้องทำงานนอกเวลาเตรียมการเรียนการสอน ครูต้องทำงานเสาร์อาทิตย์ ขอให้ทุกโรงเรียนได้ขยายจุด wifi Access point ไปให้ครูใช้ช่วงภาคกลางคืน ในช่วงเสาร์อาทิตย์ เพื่อนครูจะได้เตรียมจัดการเรียนการสอน

-เรื่องการอบรมครูครบวงจร ในสัปดาห์นี้ สพฐ.ได้เตรียมงบประมาณไว้ เพื่อจัดสรรตามที่ขอ จึงขอความร่วมมือท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่ใช้งบประมาณงบบริหารที่มีอยู่ในเขตพื้นที่ให้ครูได้ยืมไปก่อน ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด 2-3 วันนี้มีการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ความเห็นชอบรัฐมนตรีแล้วจะรีบจัดส่งให้ อยากให้ผู้อำนวยการเขตช่วยเหลือครูมีเงินไปอบรมก่อน เพื่อนครูได้นำสิ่งที่อบรมไปใช้ทันที มีการเปลี่ยนแปลงเกิดที่ห้องเรียนทั่วประเทศ

  1. โครงการลดภาระครู จากวันนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 เป็นช่วงเตรียมพร้อมที่อยากให้โรงเรียนสะสางงานธุรการที่อยู่ในมือครู จัดให้เป็นระบบ ทำให้เรียบร้อยเป็นไปปัจจุบัน จากนั้นมอบให้ผู้อำนวยการโรงเรียนหรือฝ่ายบริหารได้รับผิดชอบ แล้วไปบริหารจัดการวางระบบใหม่ ท่านต้องแบ่งงานเป็นสองส่วนให้ชัดเจน งานของฝ่ายครูผู้สอน เขาต้องทำหน้าที่จัดการเรียนการสอน เตรียมการเรียนการสอนและมีการทำงานหลังที่จัดการเรียนการสอน การบันทึก การแก้ปัญหาเด็ก นี่คือส่วนที่ 1 ที่เป็นฟังก์ชั่นหลัก งานส่วนที่สองคือ งานของฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหารต้องทำงานของฝ่ายบริหาร อย่าให้นำครูไปทำงานในสิ่งที่ไม่ใช่หน้าที่ของเขา ยกเว้นเป็นงานธุรการที่เกี่ยวเนื่องกับการเรียนการสอนก็ทำไป ตั้งแต่เดือนตุลาคม เป็นต้นไป ท่านต้องรีบถ่ายโอนงาน ฉะนั้น ก่อนถ่ายโอนงานในช่วงเดือนกันยายน ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเห็นว่าครูอาจจะต้องทำงานล่วงเวลา ทำงานเสาร์อาทิตย์ หรือมีคนมาช่วยพิมพ์มาช่วยจัด เราก็พร้อมสนับสนุนงบประมาณในการที่จะให้ท่านไปทำงานโอที ล่วงเวลาหรือจ้างเหมาบริการในการทำงานด้านเอกสารก็พร้อมสนับสนุน ให้ท่านขอมา แล้วหลังจากวันที่ 1 ตุลาคม เป็นต้นไป ท่านผู้อำนวยการจะต้องปรับระบบการบริหารของท่านในโรงเรียนใหม่ อย่าให้มีครูร้องเรียนว่ายังเป็นภาระของเขาอยู่ งานของผู้อำนวยการโรงเรียน เราไม่ให้ท่านโดดเดี่ยว ท่านรัฐมนตรีมีนโยบายจะสนับสนุนบุคลากรทางธุรการ ไม่ใช่ครูธุรการ เขาไม่มีหน้าที่สอน บุคลากรที่จะทำธุรการ ปกติเรามีประมาณ 14,000 กว่าคน ยังขาดอยู่ในโรงเรียนประมาณ 16,000 เศษๆ สพฐ.ได้ตั้งงบประมาณเร่งด่วน อย่างช้าเดือนพฤศจิกายนท่านก็จะได้เริ่มได้จ้าง ช่วงตุลาคมเป็นช่วงปิดเทอมให้ท่านเร่งสะสางงานกันก่อน เป็นนโยบายที่ชัดเจน รวมถึงการจ้างเหมาคนที่จะไปดูแลแทนภารโรงด้วย กำลังคิดระบบอยู่ว่าจะให้จ้างขาดเป็นคนไปเลย หรือว่าจ้างเป็นระยะที่มีภารกิจ เช่น 15 วัน ตัดหญ้าครั้งหรือมีอะไรที่เป็นการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก งบประมาณทั้งสองส่วน ไม่ใช่เป็นตำแหน่งในงบบุคลากร เป็นงานที่ให้ท่านไปจ้างเหมาคนโดยใช้งบดำเนินงาน ซึ่งไม่สามารถที่จะไปเทียบกับตำแหน่งที่รับมาในเรื่องงบประมาณ เช่น ตำแหน่ง พนักงานธุรการ อยู่คนละส่วน
  2. โครงการอาหารกลางวัน ขณะนี้ประสบความสำเร็จ
  3. การสอบครูผู้ช่วย ขณะนี้ไม่มีเรื่องร้องเรียน
  4. ชื่นชมและยินดีกับนางสาวเพ็ญกัญญา ไพศาลเกียรติกุล นักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา คว้าเหรียญทองจากการแข่งขันเทควันโด พุมเซ่ (ท่ารำ) ในศึกเอเซียนเกมส์ 2018 ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย
  5. สรุปผลความร่วมมือของ สพฐ. กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการเฝ้าระวังการเล่นพนันอย่างต่อเนื่อง

3. แจ้งข้อราชการ จาก สพฐ. (ดำเนินรายการโดย นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ.) 

1. นายภูริวรรษ คำอ้ายกาวิน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ กล่าวถึง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2562 ม.1 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึง 4 กันยายน 2561 ชั้น ม. 4 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2561 ศึกษาข้อมูลที่เว็บไซต์ http://www.mwit.ac.th

2. วีทีอาร์ อ่านออกเขียนได้…รากฐานสู่ไทยแลนด์ 4.0