ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 ออก ตรวจ เยี่ยม โครงการ อาหารกลางวันในโรงเรียน ณ รร.บ้านพุพลู

Thai school lunch ไม่นัดหมาย
นายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 ออก ตรวจ เยี่ยม โครงการ อาหารกลางวันในโรงเรียน ณ รร.บ้านพุพลู


เมื่อสายวันอังกคารที่ 6 สิงหาคมผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านพุพลู ได้รับการรายงานจาก นางสุปันนา งิ้วทอง ผอ.โรงเรียน ว่า

โรงเรียนมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารกลางวันในโรงเรียน โดยใช้ โปรแกรม Thai School Lunch ในการจัดอาหารให้นักเรียน เงินรายหัวนักเรียน ได้รับจาก อบต. ทันตามเวลา ตารางการจัดสำรับอาหาร มีล่วงหน้า 31 วัน

จ้างแม่ครัวจัดปรุงอาหารและวัถุดิบและบางส่วน โรงเรียนดำเนินการเอง เช่น การปลูกผักสวนครัว การเลี้ยงสัตว์ ปัญหาไม่มี และได้ติดตาม โครงการกองทุนการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพล อดุลยเดช มหาราช ที่จัดให้กับนักเรียน จนจบปริญญาตรี และจัดหางานให้ทำ ณ โรงเรียนแห่งนี้
ภาพ / ข่าว ทินกร