สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) สะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 (เวลา 09.00 น.) นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) สะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษากับระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเชื่อมโยงกัน โดยมี ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. เป็นประธานในพิธีลงนาม ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช