สพป.ปัตตานี เขต 2 รับการติดตามการประเมินโรงเรียนต้นแบบ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น นายสะอาด อุสมา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 มอบหมายให้นายอุดม ต้องเซ่งกี่ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วยนางจุฬาทิพย์ กุยรัตน์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล นางสาวหยาดฟ้า สุวรรณนพ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวเตือนใจ อินทโกศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และทีมนิเทศก์จิตอาสา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ณ โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 2 โดยมีคณะกรรมการที่มาประเมินประกอบด้วย นายกิตติ สุทธิจิตไพศาล ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. นายนัฐพล ตันเจริญทรัพย์ ผู้แทนสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา และนายชัชวาลย์ ไชยบุญญานุภาพ ผู้แทนสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งโรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย นำโดยนายวีระโกวิทรางกูร ผอ.โรงเรียนฯ นำเสนอผลการดำเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้คณะกรรมการได้รับทราบ และตรวจสอบเอกสาร เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบฯ ต่อไป หลังจากนั้น ผอ.โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ยนำคณะกรรมชมบรรยากาศการจัดภูมิทัศน์ การจัดการเรียนการสอน ผลงานเชิงประจักษ์ ของสถานศึกษา