สพป.นครปฐม เขต 1 จัดอบรมสัมมนาบุคลากรตามโครงการพัฒนาเขตพื้นทีสุจริต

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยการนำของนายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐื ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นประธานประชุมพร้อมมอบนโยบาย ข้าราชการและลูกจ้าง การอบรมสัมมนาบุคลากรตามโครงการพัฒนาเขตพื้นทีสุจริต ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 ณ เดอะริชชี่ฟิลด์ รีสอร์ท อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณนวลทิพย์  ชูศรีโฉม  จากสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.)

ภาพบรรยากาศ