สพป.นครพนม เขต ๑ เปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนอาเซียนศึกษา

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนสุนทรวิจิตร นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานเปิดงานกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนอาเซียนศึกษา ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งเป็นการนำเสนอผลงานของนักเรียนที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และหลากหลาย