เยี่ยมชมโครงการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

8 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายนิคม ผิวนวล รอง.ผอ สพป.อุดรธานี เขต 3 ได้รับมอบจาก ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 ออกเยี่ยมชมโครงการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ.อุดรธานี โดยมีคณะวิทยากรจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมในครั้งนี้ ณ โรงเรียนบ้านนาคำพรสันติ ต.นาคำ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

ภาพกิจกรรม

https://photos.app.goo.gl/pFfebuN74qut1u6V6