สพป.ชัยนาท จัดอบรมขยายผลโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย​ประเทศไทย​ ระดับประถมศึกษา

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 นายสมศักดิ์ จิตรเอื้อตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยนาท เป็นประธานเปิดการอบรมขยายผลโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย​ประเทศไทย​ ระดับประถมศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับประถมศึกษา​ และศักยภาพครูผู้สอนให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ​ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์​ (ฉบับปรับปรุง​พ.ศ.​2560) ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน​2551  อบรมระหว่างวันที่ 8 -9  ส.ค.62 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลชัยนาท จัดโดย สพป.ชัยนาท ซึ่ง น.ส.วนรัตน์ วิริยะธรรมรักษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยนาท และคณะครู รร.อนุบาลชัยนาท เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม