สพป.พิษณุโลก เขต 3 เปิดป้ายอาคารเรียน สปช.104/26

นายภิเศก ขุ้นคีรี ผอกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พล.3  ประธานเปิดป้ายอาคารราชพฤกษ์ อาคารเรียน สปช.104/26 อาคารเรียน 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนสูง) พร้อมทั้งปลูกต้นคูณ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านเซิงหวาย อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก