นักเรียนสพม.20 ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติกีฬาคริกเก็ต

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 นายมรกต กลัดสอาด มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีกับ นายณัฐวุฒิ  รอบเขตรำ  นักเรียนโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา นายศุภกร  อ่วมเจริญ  เด็กชายศิริภูมิ  สนธิ  นายสิทธิกาญจน์  กล้าหาญ นักเรียนโรงเรียนไชยวานวิทยา และครูผู้ฝึกสอน ได้แก่ นางสาวกรรณิการ์  ศรีพรหมมุนี  ครูโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา และนายหยก  สีเกิน  ในโอกาสที่นักเรียนได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติของสมาคมกีฬาคริกเก็ตแห่งประเทศไทย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี เพื่อเตรียมทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคริกเก็ตระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 22-29  ตุลาคม 2562 ณ มณฑลชานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน