สพป.ชัยนาท ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2561

วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท ประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา มอบเกียรติบัตรรางวัลโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับศูนย์ประสานงานทางการศึกษา ประจำปี 2561 รวมทั้งเกียรติบัตรรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2561 , รางวัล IQA AWARD ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2561 และ เกียรติบัตรห้องเรียนคุณภาพ รอบ 2 ก่อนเริ่มการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในคราวประขุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2561 พร้อมมอบนโยบาย ข้อสั่งการ แนวทางปฏิบัติ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแจ้งข้อราชการต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมแก่ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 161 คน ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา สพป.ชัยนาท ในโอกาสเดียวกันนี้ นายสมาน บุตศรี ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ได้แนะนำตัวพร้อมพบปะพูดคุยกับผู้บริหารสถานศึกษาด้วย
#ชัยนาทเมืองเด็กดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ