สพป.นครพนม เขต ๑ จัดค่ายทักษะชีวิต “ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา”

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ  โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม  นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ นายมงคล  รุ่งสว่าง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเยาวชนวัยใสใส่ใจ พัฒนาทักษะชีวิต โดยมีนายสฤษดิ์ วิเศษแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง เป็นผู้กล่าวรายงาน ค่ายทักษะชีวิต “ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา” เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ผู้เข้าอบรมเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ – ๖ จำนวน ๘๐ คน