“รองเลขาธิการ กพฐ. และผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ติดตามการสอบสัมภาษณ์ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.”


วันที่ 11 สิงหาคม 2562 นายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วยผู้บริหารของ สพฐ. ว่าที่ ร.ต. ธนุ วงษ์จินดา ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. และนายวัลลภ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่ติดตามการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. รอบสอบสัมภาษณ์ ภาค ค โดยผู้มีสิทธิ์สอบจำนวน 608 คน ตำแหน่งว่าง 304 อัตรา ณ สนามสอบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร

สำหรับการสอบสัมภาษณ์วันนี้เป็นการสอบวันที่ 2 มีผู้เข้าสอบ 304 คน แบ่งเป็นระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 248 คน และระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 56 คน โดยรองเลขาธิการ กพฐ. และผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ได้มาติดตามดูแลการจัดสอบให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย และยังได้พบปะพูดคุยเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้เข้าสอบอีกด้วย

ทั้งนี้ หลังจากเสร็จสิ้นการสอบสัมภาษณ์ จะมีการประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกภายในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 จากนั้นจะจัดให้มีการพัฒนาก่อนการบรรจุและแต่งตั้ง ในระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม – 21 กันยายน 2562 และทำการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวต่อไป

ข่าว อัจฉรา / ภาพ ชุติมา ปชส.สพฐ.