สพป.ชัยนาท จัดทำหลักสูตรอบรมผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

ที่ห้องประชุมเจ้าสามพระยา วันที่ 30 ต.ค.61 ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท ประธานคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรอบรมสัมมนาเชิงวิชาการลูกจ้างชั่วคราวผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ 2562 พร้อมคณะ รอง ผอ.สพป.ชัยนาท ดำเนินการประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรการอบรมลูกจ้างชั่วคราวผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน พร้อมร่วมวางแผนการจัดทำหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในภารกิจ รวมทั้งบทบาทหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องของงานธุรการในโรงเรียน โดยกำหนดอบรมผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนวน 165 คนในช่วงเดือน พ.ย.61 นี้