มหิดลร่วมมือ สพป.นครปฐม เขต 1 จัดกิจกรรม นร.เดินเท้าปลอดภัย

วันที่ 30 ตุลาคม 2561  ห้องพระพรหมเวที่ สพป.นครปฐม เขต 1  มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม จัดกิจกรรมนักเรียนเดินเท้าปลอดภัย

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ร่วมกับ Safe Kids Thailand/ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก  FedEx (สนับสนุนงบประมาณการจัดงาน), Safe Kids Worldwide ประเทศสหรัฐอเมริกา และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  จัดกิจกรรม “นักเรียนเดินเท้าปลอดภัย..เพราะคุณครูใจดี ”   จังหวัดนครปฐม   เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยในการเดินเท้าของเด็กแก่ครูได้นำกลับไปถ่ายทอดแก่นักเรียน สืบเนื่องจากเด็กที่ต้องเดินทางไป-กลับโรงเรียน หรือเส้นทางเดินทางไปตามที่ต่างๆ  มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ทั้งความเสี่ยงด้านพฤติกรรม  เช่น ผู้ใหญ่มักประเมินความสามารถของเด็กสูงเกินไป เด็กยังขาดความชำนาญและความสามารถในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม เช่นสภาพถนนไม่ดี รถขับด้วยความเร็วสูง ไม่มีทางข้ามที่ปลอดภัยหน้าโรงเรียน   ในการอบรมครั้งนี้ จัดกิจกรรมผ่านการเรียนรู้ 5 ฐานผจญภัย    ได้แก่ แผนที่ตัวกวน..ชวนเดินปลอดภัย , ข้ามถนน 4 สถานการณ์ , สัญญาณไฟ และ คาถา 5 ขั้นตอน , เหยียบให้ทัน และ Walk Smart  ผู้เข้ารับการอบรมประกอบไปด้วย ครูจำนวน 125 คนจาก 125 โรงเรียน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

ภาพเพิ่มเติม