สพป.ปัตตานีเขต 2 เดินหน้าจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสะอาด อุสมา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2    ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก      เพื่อเป็นกรอบและทิศทางในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนตั้งแต่ 120 คน ลงมา ให้สามารถยกระดับคุณภาพ สามารถบริหารจัดการโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนสูงขึ้น  ณ ห้องประชุมคึยงตะวัน  สพป.ปัตตานี เขต 2