สพป.สงขลา เขต 3 รับชม รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 07.30 – 09.00 น. นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 มอบหมายให้ นางวาสนา ขลิกโท ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วย บุคลากรทางการศึกษา สพป.สงขลา เขต 3  ร่วมรับชมรายการ  “พุธเช้า  ข่าวโรงเรียน” และ รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 42 /2561 ณ  ห้องประชุม conference  room  สพป.สงขลา เขต 3  โดย ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร  เลขาธิการ กพฐ.ประเด็นเด่น 1.การประชุมพัฒนาบุคลากรกลุ่ม รร.พิเศษ วันที่ 25-28 ต.ค.2561 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ จ.นครนายก 2.ประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต) วันที่ 26-31 ต.ค.2561  ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กทม. 3. การส่งเสริมกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา 4. ประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมแบบสื่อสารสองทาง สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 29-31 ต.ค.2561 ณ รร.มอ.วิทยานุสรณ์ จ.สงขลา 5. การประชุมสัมมนา ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 2-3 พ.ย.2561 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จ.เชียงราย 6. ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สพฐ.ประจำปี 2561 วันที่ 2 พ.ย.2561 ณ วัดเจ็ดยอด จ.เชียงราย 7.โครงการ “รักษ์ภาษาไทย” การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย พัฒนาการอ่านการเขียน จนประสบผลสำเร็จ สพป.แพร่ เขต 1 8. การนำนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ของ รร.วัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) สพป.แพร่ เขต 1