สพป.นครพนม เขต ๑ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนด้านการพัฒนาเด็ก ที่สำคัญเงินดังกล่าวได้มาจากการบริจาคของสาธารณชน จึงต้องมีความโปร่งใสพร้อมตรวจสอบ และต้องมีผลลัพธ์ตรงตามที่คาดหวัง เพื่อรายงานให้สาธารณชนได้รับทราบ โดยมี รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๒ และผู้บริหารสถานศึกษา ทั้ง ๒ เขต ร่วมลงนามฯ