ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ และติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ การดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมพุทธโสธร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒