โครงการนำเสนอโครงงานของนักเรียน ครั้งที่ 9

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ร่วมพิธีเปิดการนำเสนอโครงงานนักเรียนครั้งที่ 9 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคกลางตอนบน ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2562 โดยได้รับเกียรติจาก คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายพีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) ศึกษาธิการ จังหวัดนนทบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ผู้บริหารจังหวัดนนทบุรี ผู้บริหารโรงเรียนและนักเรียนในเครือข่าย จำนวน 29 โรงเรียน เข้าร่วมกว่า 2,000 คน ณ ห้องประชุม อาคารพลับพลา 6 ชั้น 6 โรงเรียนสตรีนนทบุรี ซึ่งนายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ว่าเพื่อให้นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคกลางตอนบน มีเวทีในการนำเสนอโครงงาน รวมไปถึงเพื่อเผยแพร่ผลงาน และแนวทางการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นการจัดทำโครงงาน ตลอดจนเพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียน และสร้างสัมพันธ์ที่ดีแก่โรงเรียนในเครือข่าย กลุ่มเป้าหมายได้แก่โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคกลางตอนบน ประกอบด้วยสมาชิก จำนวน 29 โรงเรียน จาก 10 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี อุทัยธานี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร