สพป.ปัตตานี เขต 3 ประชุมเตรียมแผน รปภ. ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ทั้ง 4 อำเภอในเขตพื้นที่บริการ

31 ต.ค. 2561 นายวิศิษฐ์ พิทักษ์ลาวัลย์ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 มอบหมายให้นางชวนพิศ แก้วพรหมราช ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมประชุมแผนมาตรการรักษาความปลอดภัยครูฯ ภาคเรียนที่ 2/2561 อ.กะพ้อ ณ ที่ว่าการ อ.กะพ้อ และทุกอำเภอในเขตพื้นที่บริการ อ.สายบุรี เมื่อวันที่ 30 ต.ค.2561 โดยมีนายรอยาลี ยะดะหะ  ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอสายบุรี เป็นประธาน อ.ไม้แก่น เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2561 โดยมีนายบำเหน็จ บินหรีม นายอำเภอไม้แก่น เป็นประธาน อ.ทุ่งยางแดง เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2561 มีนายอับดุลการีม ยีดำ นายอำเภอทุ่งยางแดง เป็นประธาน การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมร่วมหารือแผน รปภ. เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 กับผู้บริหารสถานศึกษาหน่วยงานการศึกษาที่ในเขตพื้นที่อำเภอนั้นหน่วยกำลังพล และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ณ ที่ว่าการอำเภอ

 

 

ข่าว            มนทิชา  แวซอเหาะ
รายงาน      ฟูซียะห์  มาแจ
www.pattani3.go.th