สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ร่วมต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.พิธาน พื้นทอง ในการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา แบบกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 พร้อมด้วย นายสมทรง ศรีอุดกัน ผู้อำการกลุ่มนิเทศฯ นางสาวกนกชณก มาทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และนางสาวภัทรานิษฐ์ วงศ์จันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ร่วมต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.พิธาน พื้นทอง และคณะ ในการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา แบบกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมมะขามหวาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

Latest posts by Darat Meesangkaew (see all)