สพม.15 ขับเคลื่อนโครงการ โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ กิจกรรม ชม ชิม ช๊อป ตลาดนัดร่มเกล้า

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนร่มเกล้า อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
นางสาวอาอีด๊ะ ยีเจ๊ะนิ ศึกษานิเทศก์ สพม.15 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพม.15 เยี่ยมชมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ กิจกรรม ชม ชิม ช๊อป ตลาดนัดร่มเกล้า one student one career เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทักษะด้านอาชีพให้แก่นักเรียนได้มีประสบการณ์ด้านอาชีพที่หลากหลาย ฝึกประสบการณ์การขายสินค้า สร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพ เป็นการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือนให้แก่นักเรียน เรียนจบแล้วต้องมีงานทำ