โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ วัดสุวรรณคีรี อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดฉะเชิงเทรา และโครงการ “จังหวัดฉะเชิงเทรา บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ วัดสุวรรณคีรี ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานพิธีเปิดงาน นางฐิติรัตน์ แสงงาม นายอำเภอพนมสารคาม กล่าวต้อนรับ ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมคณะมอบกล้าไม้ จำนวน ๑๐ ต้น มอบพันธ์ปลา จำนวน ๑๕ ถุงให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน  มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคและบริโภค จำนวน ๑๐๐ ชุด ให้กับประชาชน และร่วมปลูกต้นไม้ เยี่ยมชมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เยี่ยมชมตลาดประชารัฐ สินค้าธงฟ้า และกิจกรรมอื่น ๆ ของส่วนราชการ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด  หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ นายกอบต.  ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ข้าราชการครู และนักเรียนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ปรียาภรณ์ โอสถานนท์