สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) สะพานเชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษากับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามความร่วมมือสะพานเชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษากับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ ซึ่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ มีการจัดการเรียนการสอนตามโครงการความร่วมมือการจัดการสอนเสริมวิชาชีพในสถานศึกษา (แกนประถม – แกนมัธยม) ทางวิทยาลัยฯ
ในการนี้ได้ลงนามความร่วมมือสะพานเชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษากับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่าง วิทยาลัยฯ กับโรงเรียน ในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

Latest posts by Darat Meesangkaew (see all)