สพป.ลพบุรี เขต 1>ร่วมต้อนรับกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ 908 มาลงสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการต้อนรับเสด็จ

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดลพบุรี นำโดย นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ 908 ในการมาลงสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการต้อนรับเสด็จ พลตรีหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาที่จะเดินทางเสด็จมาจังหวัดลพบุรี เพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจฯ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเรียบร้อย ณ โรงเรียนบ้านท่าม่วง ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)