สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชน โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ.จังหวัดศรีสะเกษ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชน โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ.จังหวัดศรีสะเกษ กับ 6 โรงในสังกัดสพป.ศรีสะเกษ เขต 4 และสฟป.ศรีสะเกษ เขต 3 อีก 1โรงเรียน
วันนี้ 23 สิงหาคม 2562 นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงรายละเอียดการรับสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน และการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชน ในโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ.จังหวัดศรีสะเกษ กับภาคีที่รับทุน 7 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 จำนวน 1 โรงเรียน และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 จำนวน 6 โรงเรียน พร้อมชี้แจงรายละเอียดของการจัดสรรเงินทุนสนับสนุนจากทุนหมุนเวียนของโครงการให้แก่โรงเรียนภาคีทั้ง 7 โรงเรียนในจังหวัดศรีสะเกษ เป็นเงินทุนงบประมาณทั้งสิ้น 541,970 บาท โดยมีนางบัวลอย พิมพ์ทอง ประธานกรรมการบริหาร โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ.จังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด ต.รุง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ