สพป.ปัตตานี เขต 3 ประชุมคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดและแข่งขัน “มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

วันพุธ ที่ 31 ตุลาคม 2561 นายวิศิษฐ์  พิทักษ์ลาวัลย์ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 มอบหมายให้ นางศิราณี ณ ปัตตานี รักษาการ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นางสาวฮูมัยดา  หวันการิม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ได้จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการประกวดและแข่งขัน “มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุม สพป.ปัตตานี เขต 3

 

 

ภาพ       ฟูซียะห์  มาแจ
ข่าว        มนทิชา  แวซอเหาะ
www.pattani3.go.th