สพป.ลพบุรี เขต 1>ลงพื้นที่การเตรียมการรับเสด็จ พลตรีหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่จะเสด็จมาโรงเรียนบ้านท่าม่วง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี เพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจฯ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2562

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30-12.00 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนายไกรสิทธิ์ เกษี รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 นางสาวภคจิรา จันทร์แดง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ลงพื้นที่การเตรียมการรับเสด็จ พลตรีหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่จะเสด็จมาโรงเรียนบ้านท่าม่วง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี เพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจฯ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านท่าม่วง ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี …นางสาวโชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)