โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม สพม.20 จัดวิ่งเพื่อโดม 51 ปี เพ็ญพิทย์” เพื่อหารายได้สมทบทุนในการก่อสร้างโดมของโรงเรียน

เช้าวันที่ 25 สิงหาคม 62 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 นำโดยนายสมดุลย์ โฉมหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดวิ่งการกุศล “วิ่งเพื่อโดม 51 ปี เพ็ญพิทย์” เพื่อหารายได้สมทบทุนในการก่อสร้างโดมของโรงเรียน โดยมีนักวิ่งเข้าร่วมวิ่งทั้งประเภท Fun Run และ Mini Marathon จำนวนทั้งสิ้น 3,181 คน โดยในการวิ่งครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายณัฐพล วิถี นายอำเภอเพ็ญ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี