ประชุมคณะกรรมการจัดงาน ” มหกรรมวิชาการอิสลามศึกษา ครั้งที่ 5 ” ประจำปี 2562 สังกัดสพม.15

วันที่ 26 สิงหาคม 2562
นายสุธี บุญญะถิติ ผอ.สพม.15 มอบหมายให้ นายตะวัน อักษรชื่น ผอ.โรงเรียนบันนังสตาวิทยาประธานการประชุมผู้บริหาร โรงเรียนที่เปิดสอนอิสลามศึกษาแบบเข้ม และคณะทำงานเตรียมจัดงานมหกรรมวิชาการอิสลามศึกษา ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพของตนเอง รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอิสลามศึกษา โดยสพม.15 มีโรงเรียนที่เปิดสอนหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้ม จำนวนทั้งสิน 23 โรงเรียน และกำหนดจัดงานมหกรรมวิชาการอิสลามศึกษา ครั้งที่ 5 ในวันที่ 19 กันยายน 2562 ภายในงานมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานครูอิสลามศึกษา/ผลงานนักเรียน และการแข่งขันทักษะทางวิชาการอิสลามศึกษา จำนวน 10 กิจกรรม ณ โรงเรียนบันนังสตาวิทยา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา