สพป.ชัยนาท ออกเยี่ยมติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ดร.ลออ วิลัย  ผู้อำนวยการ สพป.ชัยนาท พร้อมคณะรองผู้อำนวยการ สพป.ชัยนาท ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ ออกเยี่ยมติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ทุกโรงเรียนพร้อมสำหรับลูกหลานชาวชัยนาท
#ชัยนาทเมืองเด็กดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ