ผอ.สพม.9 เปิดการประชุมโครงการสภานักเรียน ประจำปี 2526

วันนี้ 28 ส.ค.2562 เวลา 09.00 น. นายเจริญชัย กิตติพีรเดช ผอ.สพม.9 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมทวารวดี โรงเรียนอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี