สพป.ชัยนาท รับรายงานตัวพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว (ครูขั้นวิกฤต)

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 สพป.ชัยนาท รับรายงานตัวพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว (ครูขั้นวิกฤต) วิชาเอก ภาษาไทย ปฐมวัย ประถมศึกษา คณิตศาสตร์ อังกฤษ และดนตรี รวม 17 ราย พร้อมเลือกโรงเรียนและจัดทำสัญญาจ้าง โดยนางทัศณี แก้วทอง รอง ผอ.สพป.ชัยนาท ได้พบพูดคุยพร้อมให้การปฐมนิเทศและให้โอวาท
#ยินดีกับทุกคนครับ