สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เปิดโครงการประสานงานประสานใจและปล่อยขบวนคาราวานรถ

วันที่ 1 พฤศจิกายน  2561  เวลา 07.30 น. นายกิตติภัช  กนกธาดาสกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประธานในพิธีเปิดโครงการประสานงานประสานใจและปล่อยขบวนคาราวานรถไปโรงเรียนในสังกัดจำนวน 89 โรงเรียน และ 1 สาขา ผู้ประสานงานโรงเรียนในสังกัดประกอบไปด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 จำนวน 59 คน ก่อนพิธีเปิดได้ไหว้พระพุทธรูปประจำสำนักงานและศาลพระภูมิเจ้าที่เพื่อขอพร ต่อจากนั้นเป็นการเปิดป้อมยามที่สร้างขั้นแทนป้อมเดิมที่ชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา การจัดคาราวานไปโรงเรียนในสังกัดครั้งนี้เป็นครั้งที่ สอง ในเทอมที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เพื่อดูความพร้อมของโรงเรียนในวันเปิดภาคเรียน

ภาพ/ข่าว  กรุณา  พุฒิมา  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ