สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต)

วันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2562 ณ ห้องอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ สพป.หนองคาย เขต 1