ผอ.สพม.15 รับการ Coaching จากคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team )

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 นายสุธี บุญญะถิติ ผอ.สพม.15 รับการให้คำปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team ) พร้อมด้วย นายณัฎฐ์พัชร์ ศรีสังข์ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1 นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 จากคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง นำโดยนายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผอ.สพป.สงขลา เขต 1 ประธานกรรมการ นายศลใจ วิบูลกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำเขตตรวจราชการที่ 7 นายศังกร รักชูชื่น ผอ.สพม.16 เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ เตรียมรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (อ.เทพา อ.สะบ้าย้อย อ.นาทวี และ อ.จะนะ) ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง สพป.นราธิวาส เขต 2

ภาพโดย : นางบุญศรี รักการงาน ปชส.สพป.นธ.2