สพป.หนองคาย เขต 1 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ระยอง เขต 1

วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 08.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  เป็นประธานกล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษ คณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย นำโดยนายสุบรรณ  หารธุจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ได้นำคณะศึกษาดูงานตามโครงการ “การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากับสถานศึกษา” สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการและศึกษาดูงาน จาก สพป.ระยอง เขต 1 จำนวน 80 คน