สพป.นครพนม เขต ๑ รับผลกระทบจากพายุโพดุล

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายอย่างเร่งด่วน พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายโรงเรียนประสบภัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  ซึ่งได้รับผลกระทบจากอิทธิพลพายุโพดุล เกิดลมกรรโชกแรง ฝนตกหนัก มีต้นไม้หักโค่นล้มทับอาคารเรียน อาคารประกอบได้รับความเสียหาย เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานประกอบการเสนอและขอตั้งงบประมาณต่อไป